Keresés a Bibliában

132

1Zarándok-ének.
Emlékezzél meg, Uram, Dávidról,
és minden gyötrődéséről,

2arról, hogy megesküdött az Úrnak,
fogadalmat tett Jákob erős Istenének:

3»Nem lépek be házam sátorába,
nem megyek föl fekvőhelyem nyugalmába,

4nem engedem szememet aludni,
pilláimat szunnyadozni,

5amíg helyet nem találok az Úrnak,
hajlékot Jákob erős Istenének!«

6Íme, hallottuk, hogy Efratában volt,
és rátaláltunk Jaár mezején.

7Lépjünk be az ő hajlékába,
boruljunk le lábának zsámolyához!

8Indulj el, Uram, nyugalmad helyére,
te és a te hatalmad ládája!

9Papjaid öltözzenek igazságba,
szentjeid pedig ujjongjanak.

10Dávidért, a te szolgádért,
ne vesd meg fölkentednek színét!

11Igaz esküt tett az Úr Dávidnak
s azt nem másítja meg:
»Ágyékod gyümölcsét
ültetem királyi székedbe.

12Ha fiaid megtartják szövetségemet,
s e törvényeimet, amelyekre megtanítom őket,
fiaik is mindenkor
trónodon ülnek majd.«

13Mert Siont választotta ki az Úr,
lakásául azt választotta.

14»Ez lesz a nyugvóhelyem mindörökre,
itt lesz a lakásom, mert ezt szeretem.

15Özvegyeit áldva megáldom,
szegényeit jóllakatom kenyérrel.

16Papjait felruházom segítségemmel,
s ujjongva ujjonganak majd szentjei.

17Dávid hatalmát itt növelem meg,
fölkentemnek fáklyát készítek.

18Ellenségeit szégyenbe öltöztetem,
rajta azonban ragyogni fog koronája.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

132,1 Az ének a Sion-ünnep szertartásába tartozott, amelyen a királyok korában a szentély alapítását és a dávidi ház kiválasztását ünnepelték (vö. 2 Sám 6 és 7). A fogság utáni idők szertartásaiban új értelmet nyert (a templom és a Dávid házából való végidei Fölkent).

132,1 Egy beszélő elmondja Dávid fogadalmát, hogy házat épít az Úrnak.

132,6 A kórus szavai: Dávid Efratából való.

132,8 A verset Salamon templomszentelési imája is idézi (2 Krón 6,41-42).

132,11 2 Sám 7.

132,13 A Dávid házának tett ígéret (11-12) összhangban áll a templommal kapcsolatos ígérettel (14-18): ez az a hely, ahol az ember Istennel találkozhat, ahol a szegények jóllaknak (vö. Mt 5,3-10), a papok Istennek szolgálnak, a hívek örvendeznek. A templomra és Dávid házára vonatkozó ígéretek érvényben vannak; az utolsó Fölkent, a Messiás ígérete is be fog teljesedni (vö. Lk 1,69).

Előző zsoltár Következő zsoltár