Keresés a Bibliában

Buzdítás a méltó keresztény életre.

Intés egyetértésre.

4 1Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek, 2igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. 4Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy a hivatástok is egy reményre szól. 5Egy az Úr és egy a hit, egy a keresztség. 6Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár és mindenben benne van. 7Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott. 8Ezért mondja az Írás:
„Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, S osztott az embereknek ajándékokat.” 9Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt az alsó földi tájakra? 10Aki leszállt, ugyanaz emelkedett minden ég fölé, hogy a mindenséget betöltse. 11Ő egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangelistákká, pásztorokká és tanítókká tett, 12hogy istenszolgálatra neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus testét, 13amíg mindnyájan el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberré nem leszünk Krisztus teljességének mértékében. 14Akkor nem leszünk többé éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele ide-oda hány és tovasodor. 15Inkább igazságban fogunk élni és szeretetben teljesen egybe fogunk nőni a fővel: Krisztussal. 16Ő az, aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja, a különböző ízek segítségével és minden tag arányos együttműködésével. Így növekszik a test és építi föl önmagát a szeretetben.

Az új élet kialakulása.

17Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban: ne éljetek már úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon jártatják az eszüket. 18Sötétség borult az elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől. Tudatlanság tartja őket fogva és szívük megátalkodott. 19Reményüket vesztve fajtalanságra adták magukat, s nyereségvágyból mindenféle ocsmányságot űznek. 20Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztusról. 21Hiszen hallottátok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. 22Korábbi életetekkel ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. 23Újuljatok meg lelketekben és gondolkodástokban, 24s öltsétek magatokra az új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény.

A felebaráti szeretet kötelességei.

25Szakítsatok ezért a hazudozással, s beszéljen mindenki őszintén felebarátjával, hiszen egymásnak tagjai vagyunk. 26Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. 27Ne engedjetek az ördögnek. 28Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék és keze munkájával keresse kenyerét, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek is. 29Semmiféle rossz beszéd el ne hagyja ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas a (hitben való) épülésre, ahol szükséges, hogy kegyelmet közvetítsen a hallgatók számára. 30Meg ne szomorítsátok Isten Szentlelkét, akinek jegyét viselitek a megváltás napjára. 31Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rosszal. 32Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet