Keresés a Bibliában

35 (34). ZSOLTÁR. AZ ÜLDÖZÖTT IGAZ IMÁJA

35 1(Dávidtól.) Szállj perbe, Uram, azokkal, kik velem vitáznak, győzd le azokat, kik ellenem harcolnak! 2Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj föl védelmemre, 3vess lándzsát és dárdát üldözőim ellen! Mondd lelkemnek: „Én vagyok üdvösséged!” 4Vesszenek dicstelenül, akik életemre törnek, hátráljanak meg szégyenletesen, akik gonoszat forralnak ellenem! 5Legyenek olyanok, mint pelyva a szélben, az Isten angyala szórja őket szét! 6Útjuk legyen síkos és sötét, üldözze őket az Isten angyala! 6Ébredj fel, kelj védelmemre, Istenem és Uram, intézd te az ügyem! 7Mivel ok nélkül csapdát állítottak nekem, és ok nélkül vermet ástak életemnek. 8Érje őket fájdalmas pusztulás, akadjanak a nekem vetett hálóba maguk, és essenek bele a verembe! 9Lelkem pedig ujjongjon az Úrban, örüljön segítségének! 10Minden tagom hirdeti majd: Ki olyan, mint te vagy, Uram? Te, aki a gyengét megmented a túlerőtől, a szegényt a rablók kezétől. 11Elvetemült tanúk álltak elő, s vallattak dolgokról, mikről mit sem tudtam. 12A jót rosszal viszonozták nekem, üressé vált az életem. 13Pedig én, amikor betegen feküdtek, vezeklőruhát öltöttem, lelkemet böjttel gyötörtem, s imádságban öntöttem ki a szívem. 14Bánatosan jártam, mintha barátom vagy testvérem lett volna. Mint aki anyját gyászolja, úgy roskadoztam a szomorúságtól. 15Mégis örültek, amikor ingadoztam, és összegyűltek, ellenem fordultak. Idegenek, kiket nem ismerek, marcangoltak és nagy kiáltásokkal 16azt kiáltják: „Ha! Ha! Láttuk!” Fogukat csikorgatták ellenem. 17Uram, meddig nézed még ezt? Oltalmazd meg dühüktől életem, mentsd meg lelkemet az oroszlánoktól! 18Akkor hálát adok neked a nagy közösségben, az egész nép előtt dicsőítlek téged. 19Akik igazságtalanul rám támadnak, ne diadalmaskodjanak fölöttem! Ne hunyorgassák szemüket, akik ok nélkül gyűlölnek! 20Ők nem a béke hangján szólnak, akik szelídek a földön, azok ellen álnokságot koholnak. 21Kitátják ellenem nagyra a szájukat, s azt kiáltják: „Na, most majd meglátjuk!” 22Uram, te láttad, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj távol tőlem! 23 24Tégy igazságot, igaz voltod szerint! Uram, Istenem, ne diadalmaskodjanak rajtam, 25ne gondolják szívükben: „Éppen így akartuk!” Ne mondhassák: „Most aztán felfaltuk!” 26Pusztuljanak el szégyenletesen mind, akik nyomorúságomon kéjelegnek! Érje szégyen és gyalázat azokat, akik fölényesen beszélnek felőlem! 27De örüljenek és ujjongjanak mind, akik ügyemet mérlegelik! Mondogassák szüntelenül: „Nagy az Úr, üdvét akarja szolgájának!”

36 (35). ZSOLTÁR

28Az én nyelvem pedig hirdesse igazságosságodat, s mindörökké zengje dicséreted!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár