Keresés a Bibliában

AZ ISTENI IGAZSÁGOSSÁG DICSÉRETE

34 1(Dávidtól, amikor Abimelech előtt őrültséget színlelt, s ez szabadon engedte, ő pedig eltávozott.) 2Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. 3Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények és örüljenek! 4Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian! 5Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. 6Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. 7Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. 8Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. 9Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül. 10Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. 11A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. 12Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. 13Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? 14Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől! 15Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában! 16Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat. 17De a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön. 18Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól. 19A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelkűt meggyógyítja. 20Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindből kiszabadítja. 21Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét. 22A gonoszság halálba sodorja a bűnösöket s akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. 23A hűségeseknek az Úr megmenti lelkét, aki hozzá menekül, azt nem érheti kár.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár