Keresés a Bibliában

Könyörgés oltalomért

35 1Dávidé. Perelj, URam, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal! 2Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre! 3Végy elő lándzsát és csatabárdot üldözőim ellen! Szólj így hozzám: Én megsegítelek téged! 4Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek! Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem! 5Legyenek olyanok, mint a szélhordta pelyva. Az ÚR angyala szórja szét őket! 6Legyen útjuk sötét és síkos, az ÚR angyala üldözze őket! 7Mert ok nélkül vetették ki rám hálójukat, ok nélkül ástak vermet nekem. 8Érje őket váratlan veszedelem, fogja meg őket a háló, amelyet kivetettek, ők maguk essenek gödörbe! 9Én pedig ujjongok az ÚRnak, és örvendezek szabadításának. 10Minden porcikám ezt mondja: Ki volna hozzád fogható, URam? Mert megmented az elesettet az erőszakostól, az elesettet és szegényt a fosztogatótól. 11Hamis tanúk állnak elő, olyanról faggatnak, amiről nem tudok. 12Rosszal fizetnek a jóért, életemre törnek. 13Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam. 14Úgy jártam-keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó, mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja. 15De mikor én meginogtam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek körülöttem mint idegenek és ismeretlenek, szitkozódnak szünet nélkül. 16Elvetemülten gúnyolódnak, acsarkodnak ellenem. 17Uram, meddig tűröd ezt? Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól! 18Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek. 19Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, és összekacsinthassanak, akik ok nélkül gyűlölnek. 20Mert nem jó szándékkal beszélnek, csalárd dolgokat terveznek azok ellen, akik szelíden élnek a földön. 21Feltátották rám szájukat, hahotázva mondják rólam: Saját szemünkkel láttunk! 22Láttad mindezt, URam! Ne hallgass, Uram, ne légy távol tőlem! 23Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, Uram, Istenem! 24Ítélj meg igazságod szerint, URam, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek! 25Ne mondhassák magukban: Ez az, ezt akartuk! Ne mondhassák: Végeztünk vele! 26Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak! Szégyen és gyalázat borítsa azokat, akik dölyfösek velem szemben! 27Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az ÚR, aki szolgája javát akarja! 28Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár