Keresés a Bibliában

145 (144). ZSOLTÁR. ISTEN URALMA

145 1(Dicsőítő ének – Dávidtól.) Dicsőítelek téged, Istenem, Királyom, nevedet mindörökké áldom! 2Mindennap dicsérlek téged, nevedet örökké magasztalom. 3Nagy az Úr és dicséretre méltó, nagysága mérhetetlen. 4Nemzedék nemzedéknek hirdeti művedet, hatalmas tetteidet elbeszélik. 5Dicsőséged fönség és fényesség, és én csodatetteidről énekelek. 6Ők félelmes tetteid erejét beszélik, én meg nagyságodat hirdetem. 7Megemlékeznek végtelen jóságodról, és ujjonganak igazságosságodon. 8Az Úr irgalmas és jóságos, megfontolt a haragban, és bőséges nála a kegyelem. 9Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit alkotott. 10Dicsérjen téged, Uram, minden alkotásod, és híveid dicsőítsenek! 11Beszéljenek országod fényéről, és énekeljenek mindenhatóságodról, 12hirdessék az emberek hatalmas tetteidet és királyságodnak ragyogó fönségét! 13Királyságod örök királyság, uralmad tart minden nemzedéken át. Az Úr hűséges minden szavában, és jóságos minden művében. 14Az Úr fenntartja a botladozót, és fölemeli, akit megaláztak. 15Minden szem terád vár, te adsz nekik ételt a kellő időben; 16megnyitod a kezed, és minden élőt betöltesz javaiddal. 17Igazságos az Úr minden útján, és jóságos minden művében. 18Közel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, mindenkihez, aki tiszta szívből hívja. 19Akik félik, azoknak teljesíti kívánságát, meghallgatja kérésüket és megmenti őket. 20Megőriz az Úr mindenkit, aki szereti, de a gonoszokat megsemmisíti. 21Szám hirdeti az Úr dicséretét. Minden test áldja szent nevét mindörökkön örökké!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár