Keresés a Bibliában

103 (102). ZSOLTÁR. ISTEN A SZERETET

103 1(Dávidtól.) Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! 3Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. 4Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz. 5Életed eltölti javakkal, mint a sasé, megújul ifjúságod. 6Igazságos tetteket visz végbe az Úr, az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 7Útjait kinyilvánította Mózesnek, a tetteit Izrael fiainak. 8Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. 9Nem perel untalan, haragja nem tart örökké. 10Nem bűneik szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza. 11Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt. 12Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. 13Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik. 14Tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk. 15Az ember napjai a fűhöz hasonlók, virul, mint a mező virága, 16de egy kis szellő s már vége van: a hely is elfeledte, ahol addig állt. 17Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazságossága fiaik fiaival. 18Azokkal, akik hívek szövetségéhez, akik vigyáznak, hogy törvényei szerint éljenek. 19Az Úr az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek. 20Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek a szavát! 21Áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát! 22Áldjátok az Urat, művei, mind, uralmának minden helyén! Lelkem, áldjad az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár