Keresés a Bibliában

6 1Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, lépjünk előre a nagykorúság felé! Ne kezdjünk ismét abba, hogy alapot vetünk, és a holt cselekedetekből való megtérésről, az Istenbe vetett hitről, 2a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről tanítunk. 3Előre hát, ha Isten is úgy akarja!
4Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelték a mennyei ajándékot, és a Szentlélek részeseivé lettek, 5akik megízlelték Isten jó igéjét és a jövendő világ erőit, 6de elbuktak; lehetetlen, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek, mert önkezükkel feszítik keresztre és gyalázzák meg Isten Fiát. 7A föld ugyanis, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik megművelik, áldást kap Istentől; 8de amelyik tövist és bogáncsot terem, értéktelen, és átok vár rá, s végül fölégetik.
9Ami titeket illet, szeretteim – még ha így beszélünk is –, meg vagyunk győződve, hogy jobb dolgok, az üdvösség felé tartotok. 10Isten ugyanis nem igazságtalan, hogy elfeledkeznék tetteitekről és arról a szeretetről, amelyet nevéért tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. 11Szívből kívánjuk, hogy mindnyájan ugyanazt az igyekezetet tanúsítsátok mindvégig, amíg a remény be nem teljesedik, 12hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által az ígéreteket öröklik.
13Amikor Isten ígéretet tett Ábrahámnak, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött: 14Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. 15Így, miután türelemmel kitartott, az ígéret beteljesült. 16Az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és köztük minden vitás ügynek véget vet és mindent megerősít az eskü. 17Ezért amikor Isten még nyilvánvalóbban meg akarta mutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel kötelezte magát, 18hogy e két változhatatlan tény által – amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjék – erős bátorítást kapjunk mi, akik hozzá menekültünk, hogy belekapaszkodjunk a nekünk adott reménybe.
19Ez a remény lelkünknek mintegy biztos és erős horgonya, amely behatol a szentély függönye mögé, 20ahová elsőként ment be értünk Jézus, aki főpap lett Melkizedek rendje szerint örökre.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet