Keresés a Bibliában

5 1Minden főpapot az emberek közül választanak, s az emberekért rendelnek Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2Képes arra, hogy megértéssel legyen a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, hiszen ő maga is erőtlenséggel teli. 3Ennek okán nemcsak a népért, hanem önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. 4Senki sem szerezheti meg önmagának ezt a méltóságot, csak az, akit Isten meghív, mint Áront.
5Ugyanúgy Krisztus sem önmagát dicsőítette meg azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: Te a fiam vagy, ma nemzettelek téged. 6Ahogy másutt is mondja: Te pap vagy örökre, Melkizedek rendje szerint. 7Ő testi élete napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma volt arra, hogy megszabadítsa őt a halálból, és istenfélelméért meghallgatásra talált. 8Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, 9és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. 10Mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint.
11Erről sok mondanivalónk van, és nehéz megmagyarázni, mivel eltompult a hallásotok. 12Hiszen ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki Isten igéjének alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem szilárd táplálékra. 13Aki ugyanis tejen él, járatlan az igaz tanításról szóló beszédben, hiszen gyermek. 14A szilárd táplálék nagykorúaknak való, akiknek az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet