Keresés a Bibliában

5 1Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2Részvéttel tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mert ő maga is körül van véve gyöngeséggel, 3s így, miként a népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a bűnökért.
4Erre a tisztségre senki sem választja önmagát, hanem akit Isten hív, mint Áront.

5Így Krisztus sem önmaga dicsőítette meg magát, hogy főpappá legyen, hanem az, aki azt mondta neki:
»Fiam vagy te,
ma nemzettelek téged«
.

(Zsolt 2,7)

6És ahogy más helyen is mondja:
»Te pap vagy mindörökké
Melkizedek rendje szerint«
.

(Zsolt 110,4) 7Ő, testi mivoltának napjaiban imáit és könyörgéseit nagy kiáltással és könnyhullatással bemutatta annak, aki megszabadíthatta őt a haláltól; és meghallgatást is nyert hódolatáért. 8Bár Isten Fia volt, engedelmességet tanult abból, amit elszenvedett; 9és amikor eljutott a tökéletességhez, örök üdvösség szerzője lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki, (Iz 45, 17G) 10mivel Isten főpapnak nevezte őt Melkizedek rendje szerint.
(Zsolt 110,4) 11Sok mindent kell erről mondanunk, és nehéz is megmagyarázni, mert késedelmesek lettetek a hallásra; 12ugyanis ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, de ismét arra van szükségetek, hogy valaki tanítson titeket Isten tanításának elemi dolgaira; olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem szilárd eledelre. 13Mert mindaz, aki tejet kap, tapasztalatlan az igazságosság tanításában, mivel még csecsemő; 14a tökéleteseknek pedig a szilárd étel való, azoknak, akik a gyakorlás által kifejlesztették érzékeiket, hogy megkülönböztessék a jót és a rosszat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,10 Melkizedek papsága megelőzte Áronét és nagyobb volt annál, mert Jézus Krisztusban örökre fennmaradt; Áron papsága viszont csak időleges volt: Krisztusig tartott.

Előző fejezet Következő fejezet