Keresés a Bibliában

5 1Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért. 2Így elnéző tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mert maga is a gyöngeség rabja. 3Ezért, mint a népért, saját bűneiért is kell áldozatot bemutatnia. 4Senki sem vállalhatja ezt a tisztséget, csak az, akit Isten meghív, mint Áront. 5Így Krisztus nem önmagát emelte a főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én Fiam vagy, én ma szültelek.” 6Másutt pedig így szól:
„Pap vagy te mindörökké,
Melkizedek rendje szerint.” 7Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált. 8Annak ellenére, hogy (Isten) Fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. 9Művét befejezve, örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, 10mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint.

Buzdítás a tökéletességre.

11Erről még sokat kellene mondanunk, de nehéz megmagyarázni, mert közömbösen hallgatjátok. 12Jelenleg már tanítóknak kellene lennetek, s ehelyett ismét arra szorultok, hogy az isteni tanítás elemeire oktassanak. Tejre van szükségtek, nem szilárd eledelre. 13Aki tejen él, járatlan az igaz tanításban, hiszen még csecsemő. 14A tökéletesnek, aki gyakorlattal jól kiművelt képességet szerzett a jó és a rossz megkülönböztetésére, szilárd eledel való.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet