Keresés a Bibliában

26 1Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, így szólt tanítványaihoz: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét ünnepe lesz, és az Emberfia átadatik, hogy keresztre feszítsék.”
3Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kaifás főpap palotájában, 4és megállapodtak abban, hogy Jézust csellel elfogják, és megölik. 5De ezt mondták: „Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép körében!”

KNB SZIT STL BD RUF KG


22 1Közeledett már a pászkának is nevezett ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy végezzenek vele, mert féltek a néptől.

KNB SZIT STL BD RUF KG


55Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. 56Ezek keresték Jézust, és a Templomban járva ezt mondogatták egymás közt:
– Mit gondoltok, el fog jönni az ünnepre?
57De a főpapok és a farizeusok már kiadták a parancsot: ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.

KNB SZIT STL BD RUF KG