Keresés a Bibliában

26 1Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz: 2»Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz, és az Emberfiát átadják, hogy megfeszítsék.«
3Akkor a főpapok és a nép vénei összegyűltek a főpap palotájában, akit Kaifásnak hívtak. 4Megtanácskozták, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. 5De azt mondták: »Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között!«

KNB SZIT STL BD RUF KG


22 1Közeledett a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet pászkának hívnak. 2A főpapok és írástudók keresték a módját, hogy hogyan ölhetnék meg, de féltek a néptől.

KNB SZIT STL BD RUF KG


55Közel volt a zsidók Pászkája, és vidékről sokan mentek föl Jeruzsálembe Húsvét előtt, hogy megszenteljék magukat. 56Keresték Jézust, és a templomban azt mondogatták egymásnak: »Mit gondoltok? Vajon eljön-e az ünnepre?« 57A főpapok és a farizeusok pedig parancsot adtak, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse, és elfogják őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG