Keresés a Bibliában

Az utolsó vacsora

A főtanács határozata.

26 1Miután Jézus ezt a tanítását befejezte, így szólt tanítványaihoz: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz s az Emberfiát kiszolgáltatják, hogy keresztre feszítsék.” 3Akkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában. 4Tanácsot tartottak, hogyan foghatnák el s ölhetnék meg Jézust cselvetéssel. 5Megjegyezték ugyanis: „Ne az ünnepnapon, hogy zavargás ne támadjon a nép között.”

KNB SZIT STL BD RUF KG


Az utolsó vacsora

A főtanács határozata.

22 1Közeledett a kovásztalan kenyér ünnepe, a húsvét. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg őt. Féltek ugyanis a néptől.

KNB SZIT STL BD RUF KG


55Közel volt a zsidók húsvétja. Arról a vidékről már húsvét előtt sokan fölmentek Jeruzsálembe, hogy megtisztuljanak. 56Keresték Jézust és még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, nem jön el az ünnepre?” 57A főpapok és a farizeusok ugyanis elrendelték, hogy ha valaki tudomást szerez hollétéről, jelentse föl, hogy elfoghassák.

KNB SZIT STL BD RUF KG