Keresés a Bibliában

6 1Testvérek, ha valakit tetten érnek is valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel! És vigyázz magadra, nehogy kísértésbe essél! 2Egymás terhét hordozzátok! Így váltjátok majd valóra Krisztus törvényét. 3Mert ha valaki úgy gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, önmagát csalja meg. 4Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséival. 5Hiszen mindenki a maga terhét fogja hordozni. 6Akit pedig az igére tanítanak, az juttasson minden javából tanítójának!
7Ne áltassátok magatokat! Istenből nem lehet gúnyt űzni. Amit ugyanis az ember vet, azt fogja aratni is. 8Aki a testének vet, a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. 9Fáradhatatlanul tegyük a jót, mert a maga idejében aratni fogunk, ha el nem lankadunk. 10Ezért tehát, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben!
11Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel!
12Akik pusztán emberi mérték szerint akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket arra, hogy körülmetélkedjetek; csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. 13Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a Törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. 14Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével, aki által számomra a világ keresztre van feszítve, és én is a világ számára. 15Hiszen nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. 16Békesség és irgalom mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izraelének!
17Ezentúl senki se zaklasson engem, mert én mint Jézus rabszolgája az ő bélyegeit hordozom a testemen!
18Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet