Keresés a Bibliában

Keresztény közösségi szellem.

6 1Testvérek, ha valakit botláson értek, ti akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél! 2Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. 3Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja. 4Mindenki a saját tetteit tegye mérlegre, dicsekvését pedig tartsa meg magának, ne tárja mások elé. 5Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. 6Akit a (keresztény) igazságokra tanítanak, engedjen részt tanítójának minden javából. 7Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. 8Aki tehát test szerint vet, az a testből is arat majd romlást. Aki ellenben a Lélek szerint vet, a Lélekből arat örök életet. 9Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. 10Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.

Befejezés.

11Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel! 12Akik test szerint akarnak tetszeni, körülmetélkedésre kényszerítenek titeket, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne szenvedjenek üldözést. 13Hiszen maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt. Csupán azért kívánják a ti körülmetéléseteket, hogy testetekkel dicsekedhessenek. 14Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. 15Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. 16Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének! 17Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. 18A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet