Keresés a Bibliában

Az igazi felebaráti szeretet.

6 1Testvérek, ha botláson érnek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél. 2Viseljétek el egymás gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényét. 3Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja. 4Vizsgálja meg mindenki tulajdon tetteit, s tartsa meg dicsekvését önmagának, ahelyett, hogy mások elé tárná. Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. 6Akit a tanításra oktatnak, osztozzék tanítójával minden jóban. 7Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt űzni! 8Amit az ember vet, azt le is aratja. Aki tehát testébe vet, testéből is arat majd romlást; aki pedig lelkébe vet, lelkéből arat örök életet. 9Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk.

Befejezés

10Rajta hát! Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.

Befejező intelmek.

11Nézzétek csak, mekkora betűkkel írok nektek saját kezemmel. 12Akik test szerint akarnak tetszeni, körülmetélésre kényszerítenek titeket, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért üldözést ne szenvedjenek. 13Hiszen maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt, hanem azért kívánják, hogy titeket körülmetéljenek, hogy testetekkel dicsekedhessenek. 14Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a világ meg van feszítve számomra, s én a világ számára. 15(Krisztus Jézusban) ugyanis sem a körülmetélés, sem a körülmetéletlenség nem számít, hanem az új teremtmény. 16Béke és irgalom mindazoknak, akik e szabályt követik, és Isten Izraelének. 17Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert én (az Úr) Jézus jegyeit viselem testemen. 18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Amen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet