Keresés a Bibliában

6 1Testvérek, ha valakit valamilyen bűnben tetten is érnek, ti, akik lelkiek vagytok, oktassátok az ilyet a szelídség szellemében; de ügyelj magadra, nehogy te is kísértésbe ess. 2Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét. 3Mert ha valaki valaminek tartja magát, holott semmi, félrevezeti önmagát. 4Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak önmagára nézve lesz dicsekednivalója, és nem másra nézve. 5Mert mindenki a maga terhét fogja hordozni.
6Aki pedig az igében oktatást nyer, részesítse oktatóját minden jóban. 7Ne vezessétek félre magatokat: Istent nem lehet kijátszani. Mert amit az ember vet, azt fogja aratni is; 8hiszen aki testének vet, a testből arat majd romlást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat majd örök életet. 9Ne fáradjunk bele a jótettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. 10Tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel.
11Nézzétek csak, milyen nagy betűkkel írok nektek saját kezemmel! 12Akik test szerint akarnak tetszeni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne szenvedjenek üldözést. 13Mert maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt; csak azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy testetekkel dicsekedjenek. 14Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világnak. 15Mert sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtmény. 16És mindazokra, akik ezt a szabályt követik, békesség és irgalom, és Istennek Izraeljére!
17Ezután senki se okozzon nekem kellemetlenséget, mert Jézus jegyeit viselem testemen.
18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet