Keresés a Bibliában

5 1A szabadság által szabadított meg minket Krisztus. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába fogni!
2Íme, én, Pál mondom nektek: amennyiben körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3Még egyszer kijelentem: minden ember, aki körülmetélkedik, köteles megtartani az egész Törvényt. 4Ti, akik a Törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és híjával vagytok a kegyelemnek. 5Mi ugyanis a Lélek erejében a hit által várjuk reményünk beteljesedését, megigazulásunkat. 6Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
7Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? 8Ennek a félrevezetésnek nem az az oka, aki hív benneteket. 9Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. 10Ami engem illet, meg vagyok győződve felőletek az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. Aki azonban megzavar titeket, megkapja majd büntetését, bárki legyen is az. 11Engem pedig, testvérek, miért üldöznek a mai napig, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem? Hiszen ha erről lenne szó, akkor megszűnt a kereszt botránya. 12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik összezavarnak titeket!
13Mert titeket, testvérek, a szabadságra hívtak meg. Csak nehogy ürügy legyen a szabadság a test számára, hanem szolgáljátok egymást szeretetben! 14Hiszen az egész Törvény egyetlen parancsolatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat! 15De ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, fel ne faljátok egymást!
16Azt mondom tehát, hogy a Lélek erejében éljetek, és nem fogjátok teljesíteni a test kívánságát. 17A test kívánsága ugyanis a Lélek ellen van, a Léleké meg a test ellen. Egymás ellen viaskodnak, hogy ne azt tegyétek, amit akartok. 18De ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a Törvény uralma alatt. 19Nyilvánvalóak a test cselekedetei: paráználkodás, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21irigység, részegeskedés, tivornyázás, és ezekhez hasonlók. Ezekkel kapcsolatban intelek benneteket, ahogy korábban is tettem: akik így cselekszenek, nem fogják örökül kapni Isten országát. 22A Lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 23szelídség és önuralom. Ezeket nem érinti a Törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, azok keresztre feszítették a testet szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.
25Ha a Lélek erejében élünk, akkor járjunk is a Lélek erejében! 26Ne legyünk dicsvágyók, vetélkedők, irigyek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Szabadon vállalt sorsa révén (vö. Fil 2,5–11). A szabadítás céljáról az 5,13-ban szól az Apostol.

Előző fejezet Következő fejezet