Keresés a Bibliában

5 1Kövessétek tehát, mint kedvelt gyermekek, Isten példáját, 2s éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként Istennek.
3Paráznaság és mindenféle tisztátalanság vagy kapzsiság szóba se jöjjön köztetek, mint ahogy ez a szentekhez illik, 4sem ocsmányság, sem ostoba vagy kétértelmű beszéd, ami illetlen, hanem inkább a hálaadás. 5Értsétek már meg, és jegyezzétek meg magatoknak, hogy semmiféle paráznának vagy tisztátalannak, kapzsinak, azaz bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és Isten országában.
6Senki se vezessen félre benneteket üres fecsegéssel, hiszen ilyenek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. 7Ne legyetek tehát bűneik részesei. 8Mert valamikor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei 9– a világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és igazság –, 10keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. 11Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. 12Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. 13Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, világosság derül, 14s minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. Innen a mondás: »Kelj fel alvó, támadj fel a halottak közül, és Krisztus rád ragyog!«
15Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne mint esztelenek, 16hanem mint bölcsek. Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk! 17Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata! 18Ne részegedjetek le bortól, mert abból erkölcstelenség fakad, inkább teljetek el Lélekkel! 19Magatok közt zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak! 20Adjatok hálát mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának!
21Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében!
22Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője. 24De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek.
25Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat! Önmagát adta érte, 26hogy a víz fürdőjében az ige által megtisztítva megszentelje, 27és dicsővé tegye magának az egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtlen. 28Ugyanígy a férfiak is úgy szeressék feleségüket, mint önnön testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. 29Hiszen soha, senki sem gyűlöli a testét, hanem táplálja és ápolja, akárcsak Krisztus az egyházat, 30mert tagjai vagyunk az ő testének. 31»Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek«. (Ter 2,24) 32Nagy titok ez; én pedig Krisztusról és az egyházról mondom! 33Tehát mindegyiktek úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,23 »Ezek a versek párhuzamba állítják a házasságot és Krisztusnak az egyházzal való kapcsolatát. A két dolog kölcsönösen megvilágítja egymást: Krisztust az egyház jegyesének nevezhetjük, mert ő az egyház feje és úgy szereti az egyházat, mint saját testét (így van ez a házastársak esetében is); ez egyben az emberek házastársi kapcsolata számára is eszményi mintaképül szolgál« (P. Benoit).

Előző fejezet Következő fejezet