Keresés a Bibliában

5 1Az időről és az óráról azonban, testvérek, szükségtelen írnom nektek. 2Hiszen magatok is igen jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 3Amikor azt mondják: »Békesség és biztonság«, éppen akkor szakad rájuk hirtelen a veszedelem, mint a várandós asszonyra a fájdalom, és nem menekülnek meg. 4De ti, testvérek, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg titeket. 5Mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6Ne is aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! 7Az alvók éjjel alszanak, a részegek éjjel részegednek le. 8Mi azonban, akik a nappaléi vagyunk, legyünk józanok, és öltsük fel a hit és szeretet páncélját, sisak gyanánt pedig az üdvösség reményét. (Iz 59,17; Bölcs 5,18-19) 9Mert Isten nem haragra rendelt, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 10aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, ővele éljünk. 11Vigasztaljátok tehát egymást, és legyetek egymás épülésére, mint ahogy meg is teszitek.
12Kérünk ezenkívül titeket, testvérek, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. 13Munkájukért legyetek irántuk különösen nagy szeretettel! Éljetek békességben egymással! 14Kérünk továbbá titeket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a félénk szívűeket, gyámolítsátok a gyengéket, legyetek türelmesek mindenki iránt! 15Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok egymás és mindenki javát! 16Mindig örüljetek! 17Szüntelenül imádkozzatok! 18Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 19A Lelket ki ne oltsátok! 20A prófétai beszédet meg ne vessétek! 21Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! 22Mindenfajta rossztól óvakodjatok!
23A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon feddhetetlen Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. 24Aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. 25Testvérek, imádkozzatok értünk is. 26Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. 27Parancsolom az Úr nevében, hogy ezt a levelet olvassák fel az összes testvérnek. 28Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet