Keresés a Bibliában

Krisztus eljövetelének várása

5 1Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, 2mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 3Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. 4Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! 7Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 8Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét. 9Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 11Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

Mindenki iránt a jóra törekedjetek!

12Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. 13Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben! 14Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 15Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. 16Mindenkor örüljetek, 17szüntelenül imádkozzatok, 18mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 19A Lelket ne oltsátok ki, 20a prófétálást ne vessétek meg, 21de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!

Üdvözletek, áldás

23A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. 25Testvéreim, imádkozzatok értünk is! 26Köszöntsetek minden testvért szent csókkal! 27Az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek! 28A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,10 akár ébren vagyunk, akár alszunk: Jelentése: akár élünk, akár meghaltunk

Előző fejezet