Keresés a Bibliában

149

1ALLELUJA!
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
zengjen a szentek gyülekezetében dicsérete!

2Örvendezzék Izrael az ő alkotójának,
Sion fiai ujjongjanak királyuknak!

3Dicsőítsék nevét körtánccal,
dobbal és lanttal zengjenek neki!

4Mert az Úr kedveli népét,
diadalra juttatja az alázatosakat.

5Ujjongnak majd a szentek dicsőségben,
és örvendeznek fekvőhelyükön.

6Szájukban Isten magasztalása lesz,
és kétélű kard a kezükben,

7hogy bosszút álljanak a nemzeteken
megfenyítik a népeket,

8láncra verik királyaikat,
vasbilincsbe nagyjaikat,

9és végrehajtják rajtuk a megírt ítéletet:
Dicsősége lesz ez minden szentjének!
ALLELUJA!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

149,1 Himnusz a fogság utáni közösség istentiszteletéből, nacionalista színezettel: Izrael dalt zeng saját kiválasztottságáról.

149,4 Az ének egy győzelem kapcsán születik, amellyel Isten megajándékozta a benne hívőket. A harcosok a szent háborúban meg vannak győződve arról, hogy Istenért harcolnak (vö. 2 Makk 15,27), és Isten ellenségeit semmisítik meg.

Előző zsoltár Következő zsoltár