Keresés a Bibliában

Sion népének diadaléneke

149 1Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! 2Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! 3Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! 4Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. 5Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. 6Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. 7Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. 8Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. 9Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az ÚR minden hívének. Dicsérjétek az URat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár