Keresés a Bibliában

149 1Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! (Zsolt 19,7) 2Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban! (Jób 31,16-20;Máté 25,34-40) 3Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki. (Luk 6,38) 4Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. (5Móz 28,63;Zsolt 147,6) 5Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön. (Zsolt 134,1.2) 6Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben; (2Krón 20,19-23) 7Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket! (Zsolt 18,10) 8Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe. (Zsolt 13,14) 9Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat! (5Móz 7,1-6;5Móz 7,12-16)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár