Keresés a Bibliában

149 1Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!
2Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!
3Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
4Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.
5Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
6Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
7Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!
8Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.
9Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF