Keresés a Bibliában

150

1ALLELUJA!
Dicsérjétek az Urat szentélyében,
dicsérjétek őt az ég erős boltozatában!

2Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért,
dicsérjétek őt nagyságának teljességéért!

3Dicsérjétek őt harsonaszóval,
dicsérjétek őt hárfával és lanttal!

4Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal,
dicsérjétek őt citerával és fuvolával!

5Dicsérjétek őt zengő cintányérral,
dicsérjétek őt csengő muzsikával!

6Minden lélek dicsérje az Urat!
ALLELUJA!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

150,1 A Zsoltárok könyve egy himnikus dicsőítéssel fejeződik be, fogság utáni.

150,6 Az utolsó felhívás minden élőlényt megszólít. (vö. Jel 5,13).

Előző zsoltár