Keresés a Bibliában

139

1A karvezetőnek. Dávid zsoltára.
Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem,

2tudod, ha leülök és ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,

3szemmel tartod akár járok-kelek, akár pihenek.
Előre ismered minden utamat.

4Még nyelvemen sincs a szó,
és te már érted egészen, Uram.

5Minden oldalról körülveszel engem,
és fölöttem tartod kezedet.

6Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás:
ésszel föl sem érhetem!

7Hová mehetnék lelked elől,
hová bújhatnék színed elől?

8Ha fölmennék az ég magasába, te ott vagy,
ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy.

9Ha felölteném a hajnal szárnyát,
s a tenger szélső határára szöknék,

10ott is a te kezed vezetne,
és jobbod tartana engem.

11Mondhatnám: »Borítson be a sötétség,
s váljon éjszakává köröttem a fény«,

12de neked nem sötét a sötétség,
s az éj mint a nappal, oly világos előtted.
Fény és sötétség közt neked nincs különbség.

13Hiszen te formáltad bensőm,
s anyám méhében te szőtted a testem.

14Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál,
és tudom jól, milyen csodálatos minden műved!

15Létem nem volt titokban előtted,
amikor a föld ölén rejtve formálódtam.

16Még alakot sem nyertek tagjaim és szemed már látott engem.
Könyvedben már minden fel volt jegyezve rólam:
napjaim már eltervezted,
mielőtt egy is eltelt volna belőlük.

17Milyen tiszteletreméltók előttem gondolataid, Istenem,
milyen hatalmas a számuk!

18Megszámlálnám őket, de számosabbak a homokszemeknél,
s ha végükre is érnék, még mindig csak nálad tartanék.

19Bárcsak megsemmisítenéd a gonoszokat, Istenem,
és eltávolítanád tőlem a vérszomjas embereket,

20akik gonoszul beszélnek:
hiába kelnek föl ellened.

21Ne gyűlöljem, Uram azokat, akik gyűlölnek téged,
ne utáljam ellenségeidet?

22Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket,
ellenségeim lettek.

23Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet;
tégy próbára és ismerd meg utaimat,

24lásd, vajon a gonoszok útján járok-e,
és vezess az örökkévalóság útján engem.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

139,1 Egy hitvalló, tanító költemény. A fogság után íródott. Egy bölcs elmélkedése a mindentudó és mindenütt jelenlévő Istenről, a vele való kapcsolatról (fogság alatti vagy fogság utáni).

139,1 »Megvizsgál« és »ismer«: a héberben használt szó nem egy emberrel vagy tárggyal való tárgyilagos, távolságtartó foglalkozást jelent, hanem elkötelezett, érzelmi odafordulást.

139,15 Arra a (mítoszokból ismert) gondolatra céloz, hogy a földanya szülte az embert (vö. Ter 2,7: Isten földből formálta az embert), a zsoltáros azonban ezt a születést is Istenre vezeti vissza. Életünk minden napja és a napok futása őbenne van eltervezve.

139,19 Ez a rész nem jól illeszkedik az előzőkhöz. Megfogalmazza a könyörgő ima tulajdonképpeni okát. Egy üldözött panaszkodik, Isten oldalára áll, és a gyűlöletet hasonlóval viszonozza (ius talionis, Lev 24,19-20; Mt 5,38-48).

Előző zsoltár Következő zsoltár