Keresés a Bibliában

97 1Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
2Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.
3Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.
4Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.
5A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.
6Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.
7Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.
8Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!
9Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!
10A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
11Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.
12Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF