Keresés a Bibliában

97 1Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. (Zsolt 93,1;96,10) 2Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége. (Zsolt 18,9-15) 3Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. (Zsolt 50,3) 4Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld. 5A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt. 6Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. (Zsolt 19,2) 7Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek. (Ésa 2,19-21;45,16;Zsolt 82,1-6) 8Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram! 9Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett! (Máté 21,42; Márk 12,10; Luk 20,17; Csel 4,11; Róm 9,33.1Pét;2,4.7) 10A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket. (Ámós 5,15; Róm 12,9) 11Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm. (Eszt 8,16) 12Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét! (Zsolt 32,11;33,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár