Keresés a Bibliában

97

1Király az Úr! Ujjongjon a föld,
örvendezzék a temérdek sziget!

2Felhő és homály van körülötte,
igazság és jog trónjának alapja.

3Tűz halad előtte,
s körös-körül felperzseli ellenségeit.

4Villámai beragyogják a föld kerekségét,
láttára megrendül a föld.

5Viaszként olvadoznak a hegyek az Úr előtt,
az egész föld Ura előtt.

6Az egek hirdetik igazságát,
minden nemzet látja dicsőségét.

7Jussanak szégyenbe mindazok, akik faragott képeket imádnak,
és bálványaikkal kérkednek.
Imádjátok őt, angyalai mind!

8Hallja ezt Sion és örvendezik,
és ujjonganak Júda leányai
ítéleteiden, Uram.

9Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész földön,
messze magasan állsz minden isten fölött.

10Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat;
szentjeinek lelkét megőrzi,
a gonoszok kezéből megszabadítja őket.

11Világosság támad az igaznak,
s öröm az igazszívűeknek.

12Örvendezzetek, igazak, az Úrban,
és dicsérjétek szent emlékezetét!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

97,1 Himnusz a fogság utáni időkből, talán a sátoros ünnep szertartásából, amelyben Izrael Isten végső eljövetelét ünnepli (vö. 96,1-99,9)

97,1 A hódoló felkiáltás nemcsak kívánság, hanem már a megvalósulásra utal. A szigetek (=idegen országok) is örvendeznek.

97,2 Senki sem tudja megmondani, milyen Isten érkezése.

Következő zsoltár