Keresés a Bibliában

98 1Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.
2Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.
3Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
4Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!
5Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
6Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt!
7Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.
8A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek
9Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF