Keresés a Bibliában

98 1Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja. (Ésa 42,10;Ésa 63,5-8) 2Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát. (Ésa 52,10;Luk 2,30.32) 3Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását. 4Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! (Zsolt 96,11-13) 5Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel; (1Krón 25,1) 6Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt! 7Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne. (Ésa 44,23.24) 8A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek (5Móz 26,16-19) 9Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal. (Zsolt 96,11-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár