Keresés a Bibliában

96 1Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! (Ésa 42,10.12) 2Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását. (Zsolt 85,2-4) 3Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait; (Zsolt 18,50) 4Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett. 5Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. (Zsid 1,10) 6Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén. (Zsolt 56,5.12) 7Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet! (Zsolt 29,1) 8Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornáczaiba! (5Móz 32,3; Zsolt 29,2) 9Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld! (Zsolt 78,69) 10Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal. (Zsolt 93,1;97,8.9) 11Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való! 12Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is, 13Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. (Jel 12,10-12;Zsolt 98,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár