Keresés a Bibliában

97 (96). ZSOLTÁR. AZ ÚR DIADALMENETE

97 1Király az Úr! Ujjongjon a föld, ünnepeljen a sok sziget! 2Felhő és homály van körülötte, trónjának támasza jog és igazság. 3Előtte tűz lobog, s megemészti ellenségeit körös-körül. 4Villámai megvilágítják a földkerekséget, a föld látja és megremeg. 5A hegyek szétfolynak, mint a viasz, a világ urának tekintete előtt. 6Az egek hirdetik igazságosságát, a népek szemlélik fölségét. 7Szégyent vallanak, kik képek előtt hajtanak térdet, akik bálványokkal dicsekszenek: az istenek mind térdre hullnak előtte. 8Sion hallja és vigad, Júda leányai ujjonganak, ünneplik, Uram, ítéleteidet. 9Mert te vagy, Uram, a legfőbb a földön, messze fönségesebb minden istennél. 10Az Úr szereti, akik gyűlölik a rosszat, őrzi azok lelkét, akik hűségesek hozzá, s megmenti őket a gonoszok kezétől. 11Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívet öröm tölti el. 12Örüljetek hát, igazak, az Úrban, és áldjátok szentséges nevét!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár