Keresés a Bibliában

81 1Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé. (1Krón 25,1) 2Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének! (1Móz 13,15) 3Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt. 4Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján; (4Móz 10,2-10) 5Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése. (1Móz 20,3.7.1Krón;16,22) 6Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam. (2Móz 23,17) 7Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. (2Móz 3,7-10) 8A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela. (2Móz 14,10;2Móz 17,7) 9Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem! (5Móz 32,29) 10Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj! 11Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt. (2Móz 20,1.2) 12De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. (Csel 7,39-41) 13Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint. (Csel 7,42) 14Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna! (Ésa 48,18.5Móz;28,1-13) 15Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. (2Móz 1,7-10) 16Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök. (Zsolt 18,24.25) 17És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged! (5Móz 32,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár