Keresés a Bibliában

80 1Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára. 2Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel! (Zsolt 74,1;2Sám 6,2; Zsolt 99,1) 3Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy szabadíts meg minket! (Zsolt 145,15) 4Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk. (Ésa 60,3; Zsolt 44,4;118,27) 5Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére? (Jób 34,14.15) 6Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket. (Zsolt 102,10) 7Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. (Zsolt 44,14;79,4;137,7) 8Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk! (2Móz 19,18; Zsolt 18,8) 9Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd. (Ésa 5,1.7) 10Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. 11Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten czédrusfái. 12Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. (Zsolt 47,2-4.1Krón;16,8-10) 13Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? (Ésa 5,1-7) 14Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. (Zsolt 33,1.2;89,17) 15Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt! (Ésa 64,9-12) 16És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél! (Zsolt 78,3-6.13-27) 17Elégett a tűzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek. (2Kir 17,6) 18Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerősítettél magadnak, 19Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet. 20Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk! (1Móz 17,2;26,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár