Keresés a Bibliában

Isteni intelmek

81 1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Ászáfé. 2Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, ujjongjatok Jákób Istene előtt! 3Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot! 4Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, holdtöltekor is, ünnepünk napján! 5Mert Izráelnek szóló rendelkezés ez, Jákób Istenének törvénye. 6Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam: 7Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól. 8Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: próbára tettelek Meríbá vizeinél. (Szela.) 9Hallgass meg, népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám, Izráel! 10Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj! 11Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki fölhoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm! 12De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem. 13Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. 14Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel! 15Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. 16Az ÚR gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. 17A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

81,6 József itt az Egyiptomban élő Izráelt jelenti

Előző zsoltár Következő zsoltár