Keresés a Bibliában

81 1A karvezetőnek. A »Szőlőprések« szerint. Ászáftól.

2Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek,
ujjongjatok Jákob Istenének.

3Kezdjetek énekelni és szóljon a dob,
a szép hangú lant és a hárfa.

4Fújjátok a harsonát újholdkor,
és holdtöltekor, ünnepünk napján.

5Ez Izrael törvénye,
Jákob Istenének parancsa.

6Bizonyságául rendelte ezt Józsefnek,
amikor kivonult Egyiptom földjéről.
Ismeretlen beszédet hallottam:

7»Megszabadítottam hátát a tehertől,
kezét a rabszolgakosártól.

8Szorongatásodban segítségül hívtál, s én megszabadítottalak,
meghallgattalak a fergeteg rejtekéből,
a Meriba vizénél próbára tettelek.

9Halljad, én népem, hadd intselek!
Izrael, bárcsak meghallgatnál engem!

10Ne legyen más isten közötted,
ne imádj idegen istent!

11Mert én vagyok a te Urad, Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről:
nyisd ki szádat és én megtöltöm.

12De népem nem hallgatott szavamra,
s Izrael nem figyelt rám.

13Ezért ráhagytam őket szívük keménységére,
hadd menjenek a saját fejük után.

14Ha népem rám hallgatott volna,
ha Izrael az én útjaimon járt volna,

15rögtön megaláztam volna ellenségeit,
s üldözőire vetettem volna kezemet.

16Hízelegnének neki az Úr ellenségei,
s idejük örökké tartana.

17Táplálnám őket a búza javával,
és jóltartanám mézzel a kősziklából.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

81,1 A zsoltár a sátoros ünnep fogság utáni szertartásának része.

81,1 Ászáf: vö.50,1.

81,2 Felhívás az ünnepi dicsőítésre. Az őszi ünnepi időszak újholdtól holdtöltéig tart (vö. Lev 23,24-36).

81,8 Meriba vizénél: vö. Kiv 17,1-7.

Következő zsoltár