Keresés a Bibliában

82 1Aszáf zsoltára.
Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. (5Móz 19,17) 2Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. (5Móz 1,17) 3Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! (2Móz 7,20) 4Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. (Péld 24,11; Zsolt 99,1) 5Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog. (Zsolt 75,4;99,1) 6Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: (Ján 10,34) 7Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. 8Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek. (2Móz 10,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár