Keresés a Bibliában

46 1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. (1Krón 25,1;26,1) 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. (Zsolt,46 6. Zsolt. 9,10.) 3Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: (Ésa 54,10; Ezék 38,20) 4Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. 5Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. (1Kir 9,3; Zsolt 22,4) 7Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld. (Zsolt 2,1-5) 8A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. (1Kir 3,9) 9Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön; (2Sám 8,15; Péld 31,8.9) 10Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. (Zsolt 76,4; Józs 11,8.9) 11Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. (1Kir 3,16-27) 12A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár