Keresés a Bibliában

47 1A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára.

2Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,
örvendezzetek Istennek ujjongó szóval,

3mert az Úr felséges, rettenetes,
hatalmas királya ő az egész földnek.

4Alánk vetette a népeket,
lábunk alá a nemzeteket.

5Kiszemelte nekünk örökségünket,
Jákob ékességét, melyben kedvét leli.

6Ujjongás közepette felvonul az Isten,
harsonazengés között az Úr.

7Zengjetek Istennek, zsoltárt zengjetek,
zengjetek királyunknak, zengedezzetek.

8Mert Isten az egész föld királya,
zengjetek bölcsességgel.

9Isten uralkodik a nemzeteken,
s ül szent trónusán az Isten.

10Egybegyűlnek a népek fejedelmei
Ábrahám Istenének népével,
mert az Istené a föld pajzsa:
s igen fenséges ő.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

47,1 Himnusz az Úrhoz, Izrael királyához, a királyok korai korszakából. A szöveget később átdolgozták, megváltoztatták. Az éneket akkor énekelték, amikor a frigyládát, amely által Isten győzelmet adott a királynak, körmenetben körülhordozták és ünnepeltek. Később a trónralépési szertartás részévé lett Jeruzsálemben.

47,1 Kóré fiai: vö. 42,1-49,21

47,3 Izrael egyedüli királya Isten, ő gondoskodik népéről és annak országáról.

47,5 »Örökségét«: nem családi örökséget, hanem az egész nép örökségét jelenti.

47,10 »A föld pajzsa«: a héber szöveg szerint (a görögben: a föld hatalmasai).

Következő zsoltár