Keresés a Bibliában

34 1Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. (Jak 3,6.8) 2Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! (Zsolt 104,33) 3Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek. (Zsolt 107,41.42) 4Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! (Zsolt 108,2-7) 5Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Ésa 65,24) 6A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. (Zsolt 33,20; Jób 36,7) 7Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. (Zsolt 36,6) 8Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. (Zsid 1,14; Zsolt 91,11; Máté 18,10) 9Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. (1Pét 2,3;Jer 17,7.8) 10Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk. (Zsolt 31,24;5Móz 28,1-13; Jer 17,7.8) 11Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. (Jób 5,22-26; Péld 13,25) 12Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 13Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 14Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 15Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. (Zsolt 10,9;22,22) 16Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán; (Jób 24,18.19) 17Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről. (Zsolt 5,6.7; Jób 36,14) 18Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. (Zsolt 9,11;32,10) 19Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. (Zsolt 145,18;51,19) 20Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. (Csel 14,22.2Tim;3,12) 21Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. 22A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat. (Péld 5,22) 23Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik. (Jer 17,7.8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár