Keresés a Bibliában

33 1Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. (Kol 3,16; Jak 5,13; Fil 4,4) 2Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. 3Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. (Zsolt 40,4) 4Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. (Zsolt 146,6) 5Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld. (1Sám 21,11-14) 6Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. (1Móz 1,6.7; Ján 1,1-3;Jób 26,13) 7Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat. (Jób 26,10) 8Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. (Jób 37,22.23) 9Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. (1Móz 1,3-6) 10Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. (Nehem 4,15; Zsolt 2,1-4; Ésa 19,3) 11Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre. (Péld 19,21) 12Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. (5Móz 4,7.8.2Sám;7,23.24) 13Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 14Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 15Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket. 16Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; (Zsolt 44,7) 17Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. (Zsolt 22,26;66,13-17;18,1.2) 18Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, (1Sám 23,26.27) 19Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. (Zsolt 37,19;34,6.7.11; Jób 5,20) 20Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. (1Móz 15,1) 21Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! (Zsolt 138,8.1Sám;16,1.13;23,17) 22Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned. (Zsolt 61,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár