Keresés a Bibliában

33 1Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
5Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
6Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
7Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
8Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
9Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
10Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
12Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
13Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
14Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
15Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
16Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
17Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
18Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,
19Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
20Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
21Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
22Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF