Keresés a Bibliában

33

1Örvendezzetek igazak, az Úrban,
igaz emberekhez illik a dicséret!

2Áldjátok az Urat lanttal,
zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával!

3Daloljatok neki új éneket,
ujjongó szóval ügyesen zsoltárt énekeljetek neki!

4Mert igaz az Úr igéje,
és minden tette hűséggel teli.

5Az igazságot és a törvényt szereti;
Az Úr irgalma betölti a földet.

6Az Úr szava alkotta az egeket,
szájának lehelete minden seregüket.

7A tenger vizeit mintegy tömlőbe gyűjtötte,
az örvényeket tárházakba helyezte.

8Félje az Urat az egész föld,
remegjen előtte a földkerekség minden lakója!

9Mert ő szólt, és meglettek,
parancsolt, és létrejöttek.

10Felforgatja az Úr a nemzetek szándékait,
elveti a népek gondolatait.

11De megmarad az Úr terve mindörökre,
szíve szándéka nemzedékről nemzedékre.

12Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr,
az a nép, amelyet tulajdonául kiválasztott!

13Letekint az Úr az égből,
mind látja az emberek fiait.

14Hajlékából nézi
a föld megannyi lakóját.

15Egytől-egyig ő alkotta szívüket,
ismeri minden tettüket.

16Nem szabadítja meg a királyt a nagy sereg,
s a hőst nem menti meg nagy ereje.

17Nem nyújt neki a ló biztos segítséget,
nem szabadítja meg hatalmas ereje.

18De íme, nézi az Úr szeme azokat, akik félik őt,
akik remélik irgalmát,

19és megmenti a haláltól lelküket,
s éhínség idején is táplálja őket.

20Lelkünket az Úr hordozza,
ő segít meg s oltalmaz minket.

21Valóban, benne örvend a szívünk,
és szent nevében reménykedünk.

22Legyen, Uram, irgalmad rajtunk,
amint benned bizakodunk!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

33,1 Alfabetikus himnusz a fogság utáni időkből. Felszólítja a közösséget, hogy magasztalja és dicsőítse Istennek a világban való működését.

33,1 Általános felhívás az örömünnepre, hogy megköszönjék Isten szavát és tetteit.

33,3 Később egy hasonló »új ének« az égi liturgiában az egész megváltott teremtésről énekel: Iz 42,10; Jel 5,9

33,6 Vö. Ter 1,6-8. 14-18; Jn 1,3. Isten a szava és a parancsa által hívott létre mindent. »Szájának lehelete« hasonló jelentésű, mint az életet teremtő szó.

33,7 Javítva a görög szöveg, a Vulgáta és az arám fordítás alapján.

Következő zsoltár