Keresés a Bibliában

Isten dicsőítése

33 1Örüljetek az ÚRnak, ti, igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. 2Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! 3Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek! 4Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. 5Szereti az igaz ítéletet, az ÚR szeretetével tele van a föld. 6Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. 7Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. 8Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, 9mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. 10Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. 11De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. 12Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott. 13Letekint a mennyből az ÚR, és lát minden embert. 14Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. 15Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. 16Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. 17Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. 18De az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. 19Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. 20Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. 21Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. 22Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár