Keresés a Bibliában

17 1Dávid imádsága.
Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról. (Zsolt 4,2;5,2) 2A te orczádtól jőjjön ki ítéletem, a te szemeid hadd lássanak igazat. (Zsolt 43,1) 3Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi rosszat; ha tán gondoltam is, nem jött ki a számon. (Zsolt 139,1-3) 4Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak ösvényeire. (Jób 21,23; Zsolt 119,120) 5Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim. 6Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet. 7Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, a ki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól. (Zsolt 35,15) 8Tarts meg engemet, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engemet. 9A gonoszok elől, a kik pusztítanak engem; ellenségeim elől, a kik lelkendezve vesznek körül engem. 10Megkövéredett szívöket elzárták, szájokkal kevélyen szólanak. 11Körülvettek most minket mentünkben; szemeiket ránk szegzik, hogy földre terítsenek. (Zsolt 35,12) 12Hasonlók az oroszlánhoz, a mely zsákmányra szomjaz, és a rejtekhelyen ülő oroszlánkölyökhöz. (Zsolt 10,9) 13Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe, terítsd le őt, szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel; 14Az emberektől, oh Uram, kezeddel, a világ embereitől! Az ő osztályrészük az életben van; megtöltötted hasukat javaiddal, bővölködnek fiakkal, a miök pedig marad, gyermekeikre hagyják. (Jób 21,8-13) 15Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. (Jób 19,26.27; Dán 12,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár