Keresés a Bibliában

16 1Dávid miktámja.
Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. (Jób 20,10; Zsolt 18,45) 2Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen. 3A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden gyönyörűségem. (Zsolt 101,6) 4Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra. (Jób 6,4) 5Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. (Siral 3,24) 6Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 7Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim. (Zsolt 63,7) 8Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. (Zsolt 28,7;49,16; Csel 2,25-28;Zsolt 109,31;110,5) 9Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. (Zsolt 86,13;88,6.7;116,8.9; Csel 2,31; Ésa 53,10-12) 11Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. (Zsolt 17,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár