Keresés a Bibliában

148 1Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken! (Jel 5,13) 2Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege! (Jób 38,7) 3Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai! (Jób 38,7) 4Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! (1Móz 1,6.7) 5Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. (1Móz 1,3.6) 6Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól. 7Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind! (Zsolt 16,25) 8Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik; (Jób 37,5) 9Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok; (Zsolt 1,31.32) 10Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; 11Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák! (Zsolt 17,4;119,120) 12Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel: 13Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat! (Zsolt,148 24.) 14És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 147,19.20.2Móz;19,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár