Keresés a Bibliában

148 1Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!
2Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!
3Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!
4Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
5Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.
6Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.
7Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind!
8Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik;
9Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok;
10Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;
11Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák!
12Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel:
13Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat!
14És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF