Keresés a Bibliában

150 1Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
2Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
3Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;
4Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;
5Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.
6Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF