Keresés a Bibliában

150 1Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! (Zsolt 132,12.13;Ésa 6,3) 2Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! (Zsolt 145,6) 3Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán; (Zsolt 98,5) 4Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával; (Zsolt 5,7;34,20) 5Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal. (Zsolt 13,16;29,11) 6Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár