Keresés a Bibliában

A menny és a föld dicsérje az Urat!

148 1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti, mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! 2Dicsérjétek őt, ti, angyalai mind, dicsérje őt minden serege! 3Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! 4Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! 5Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, 6mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. 7Dicsérjétek az URat, ti, földiek, ti, tengeri szörnyek, az egész óceán! 8Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, 9ti, hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, 10vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, 11ti, földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, 12ti, ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt 13dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. 14Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az URat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár