Keresés a Bibliában

146 1Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat! (Zsolt 15,5) 2Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok. (Zsolt 63,5;104,33) 3Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet! (Jer 17,5-7) 4Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. (1Móz 3,19; Préd 12,9) 5Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében; (Zsolt 84,13;145,19) 6A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké; (Csel 14,15) 7Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat. (Zsolt 103,6) 8Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat. (Zsolt 145,14) 9Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. (Zsolt 68,6;147,6) 10Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 145,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár