Keresés a Bibliában

Jézus nemzetségtáblája.

23Jézus mintegy harmincesztendős volt, mikor föllépett. József fiának tartották, akinek ősei: 24Éli, 25Máté, Lévi, Melki, Jannész, József, 26Matatiás, Ámosz, Heszli, Hagge, Mahát, Matatiás, Szemei, József, Júda, 27Johanna, Réza, Zorobábel, Szalátiel, Néri, 28Melki, Addi, Kósz, Elmadám, Hér, 29Jézus, Eliézer, Jórim, Máté, Lévi, 30Simeon, Júda, József, Jónám, Eliakim, 31Melea, Mennán, Mattata, Nátán, Dávid, 32Jessze, Obed, Boáz, Szalmón, Nachszon, 33Aminadab, Admin, Árni, Ezron, Fáresz, Júda, 34Jákob, Izsák, Ábrahám, Táré, Náchor, 35Szerach, Ragau, Fáleg, Héber, Szála, 36Kainám, Arfaxád, Szem, Noé, Lámek, 37Matuzsálem, Hénok, Járed, Mahalalél, Kainán, 38Enos, Szet és Ádám, aki Istentől származik.

KNB SZIT STL BD RUF KG